Kërkesat për energji janë në rritje të vazhdueshme. Ne, po përpiqemi që me produktet tona të ndikojmë sado pak për një mjedis të pastër. APM prej kohësh furnizon tregjet Europiane me shtylla të dimensioneve të ndryshme për gjeneratorët e energjisë së erës. Synimi ynë është që APM, të kthehet në një pikë referimi për industrinë e energjisë së rinovueshme për Ballkanin dhe Europën.