Air Albania Stadium

10.09.2021

Our values are enshrined in our charter, this sets out the values of trust, integrity, transparency and respect by which we work and ensures that fairness, equality and inclusion are integral to our organisation.

Shoqëria ASAB sh.p.k është krijuar në 17 Janar 2012, si pjesë e ALB-STAR GRUP. Aktiviteti i saj është i lidhur kryesisht me prodhimin e asfaltit dhe të markave të ndryshme të betoneve për nevoja të ALB-STAR GRUP si dhe për nevojat e tregut.

Njëkohësisht prodhimi dhe tregtimi i inerteve të llojeve dhe dimensioneve të ndryshme është pjesë e aktivitetit të saj. Fabrikat tona janë të vendosura në periferi të Tiranes, por ato janë të levizshme (mobile) dhe mund të zhvendosen lehtesisht nepër kantjere sipas nevojave apo kërkesave.
“ASAB” sh.p.k falë impianteve të tij modernë synon ti japë tregut të asfaltit dhe të betoneve një partner serioz, të vendosur të ofroje cilësi dhe korrektesë maksimale.

< Go back to news list

Finman Group Companies