APM ka investuar në burime njerëzore dhe teknologji të avancuar për sektorin e prodhimit të urave metalike. Teknologjia që disponojmë na lejon të prodhojmë trarë metalike me lartësi deri në 3000 mm dhe spesor pllakash deri në 60 mm. Me një staf të kualifikuar teknikësh, ne garantojmë të gjitha fazat e prodhimit dhe montimit bazuar në çertifikimin

EN 1090-1. Të gjitha produktet tona mbajnë vulën CE.