Një departament i rëndësishëm i APM-së është dhe ai i prodhimit të konstruksioneve metalike. Rëndësi e veçantë i është kushtuar përpunimit nga lënda e parë deri tek produkti final. Flota e makinerive CNC që ne disponojmë, mbi 8000 m2 kapanone si dhe mbi 60,000 m2 sipërfaqe magazinimi na mundëson përpunimin e mijëra tonelata konstruksione çdo vit, me cilësinë më të lartë që ofron tregu Europian.